Senteret er åpent for medlemmer:
Alle dager 06:00 - 24:00
 
 
Bemanningstider i julehelgen
 
  1. Lille juleaften            Ubemannet
  2. Juleaften                   Ubemannet       
  3. 1. juledag                   Ubemannet
  4. 2. juledag                   Ubemannet
  5. Onsdag                       15 - 18
  6. Torsdag                      15 - 18
  7. Fredag                        15 - 18
  8. Lørdag                        Ubemannet
  9. Nyttårsaften               Ubemanne
    1. Nyttårsdagen                Ubemannet
    2. Tirsdag                         15-20