I mai er senteret ubemannet følgende helligdager: 1.mai, 9.mai, 17.mai og 20.mai
Senteret er som vanlig åpent alle dager til vanlig tid for medlemmer med adgangsbånd.
I påsken har Gym+ følgende åpningstider

For medlemmer med adgangsbånd
Alle dager fra 06:00 til 23:00

Bemanningstider
Mandag, tirsdag og onsdag: 15:00 til 18:00
Torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag: Ubemannet

Fra 2.april gjelder vanlige bemanningstider.

Vi ønsker alle en god påske!
Bilder av gjenglemte ting fra desember ligger nå på vår facebookside. Har du ikke facebook? Kom innom senteret og se om du finner det du har glemt igjen der.
Gym+ har nå inngått et samarbeid med Antidoping Norge. Vi ønsker at våre medlemmer slutter opp mot vår tydelige holdning mot doping!
I den forbindelse er det en endring i medlemsvilkårene.
Endringen er som følger

     Gym+ har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra.
    Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
    Som medlem av Gym+ tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som
     gir Gym+ rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

    Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes
     på
www.rentsenter.no
    Gym+ har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg
     innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve
     mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg.

    Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Gym+ har anledning til å heve treningsavtalen.

Alle nåværende medlemmer har frist ut mars 2013 til å gi beskjed til oss om de ikke godtar de nye medlemsvilkårene. Fra 01.04.2013 trer disse i kraft for alle medlemmer som meldte seg inn før 05.02.2013. Alle medlemmer som melder seg inn etter 05.02.2013 har de nye medlemsvilkårene i sin kontrakt. Du kan lese mer om arbeidet mot bruk av doping på Rent Senter

Vi håper dette vil bidra til et rent og hyggelig treningsmiljø hos oss!
Alle våre medlemmer får nå 10% rabatt på mat hos Asiatisk Sushi og Blåmann Restaurant og Bar! For å kunne benytte deg av rabatten må du ha med deg armbåndet fra Gym+.